Author: Meanstech001

Design Center

เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ และงานปรึกษาด้านการออกแบบต่างๆ

ด้วยทีมผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนใส่ใจรายละเอียด รับประกันคุณภาพและความพึงพอใจ มาตรฐาน
ที่เราพร้อมมอบให้คุณด้วยความเป็นกันเองและเอาใจใส่

Rack, Dolly and Pallet

Rack

Rack is a material handling storage aid system designed to store materials on pallets (or “skids”). Although there are many varieties of pallet racking, all types allow for the storage of palletized materials in horizontal rows with multiple levels. Forklift trucks are usually required to place the loaded pallets onto the racks for storage. Since the Second World War, pallet racks have become a ubiquitous element of most modern warehouses, manufacturing facilities, retail centers, and other storage and distribution facilities. All types of pallet racking increase storage density of the stored goods. Costs associated with the racking increases with increasing storage density.

Dolly

Dolly is a common form of freight transport in distribution environments, for moving bulk loads. A very simple design offers a basic flat platform with four casters and a fixed handle which is used to either push or pull the platform with the load on the platform.

Pallets

Pallets make it easier to move heavy stacks. Loads with pallets under them can be hauled by forklift trucks of different sizes, or even by hand-pumped and hand-drawn pallet jacks. Movement is easy on a wide, strong, flat floor: concrete is excellent. The greatest investment needed for economical pallet use is in the construction of commercial or industrial buildings. Ability to pass through standard doors and buildings make handling more convenient. For this reason, some modern pallet standards are designed to pass through standard doorways, for example the europallet (800 mm x 1200 mm) and the U.S. Military 35 in × 45.5 in (890 mm × 1,160 mm).

Company Profile

บริษัท มีนส์ เทคโนโลยี จํากัด / Means Technology Co.,Ltd เรามีความตังใจและมุ่งมันทีจะจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตชันนํา ประเภทเครืองมือช่าง และอุปกรณ์ต่างๆสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเราได้รับความไว้วางใจและเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์ชันนํามากมาย นานาประเทศ นอกจากนีเรา ยังมีทีมวิศวกรทีมีประสบการณ์ในด้านการวางแผน การออกแบบและการบํารุงรักษาครอบคลุมทุกความ ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม เรามีทีมทีมีความสามารถทีจะการปฏิบัติงานทีมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและ คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

 We distribute Industrial Tooling to our customers. We have many premium brands of hand tools from USA such as Klein Tools, J.H.William, Wright Tools, Bahco, AIT Aircraft tools,CDI Torque tools,along with some European brands as Carltso Safety Tools, NES Thread Repair, LED LENSER flashlight,etc and Regarding to provide comprehensive services and meet customer requirements, we have experienced engineering team in the fields of Projects planning, Designs and Operations as well as Projects management, Maintenance machines and Engineering systems. Therefore, our services are covering all the needs of the industry. We have various capabilities to response and support our customers with effective operations, rapid services, and safety.  

ความสําเร็จของเรา คือ ความพึงพอใจของลูกค้าและการเป็นผู้นําด้านตัวแทน จําหน่ายเครืองมือช่าง และอุปกรณ์ต่างๆสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม Our success is to achieve customer satisfaction which drive us being a leader in industrial tooling.  

การสร้างให้คู่ค้ามีความผูกพันระยะยาวและเชือมันในองค์กร
Establish trust and long-term relationship with our partners. 

About Us

Business Overview 

Regarding the customer requirement, we MEANS TECHNOLOGY Company Limited who have direct experience in the field of Engineering and Manufacturing Process which we can provide the comprehensive services in Designing. Machine Building and Operation System 

In order to distribute the several industrial tooling, we obtain many premium brands of Hand tools from over the world such as Klein Tools,

J.H.William, Wright Tools, Bahco, AlT Aircraft tools, CDI Torque tools, including some European brands such as Atlas copco, Carltso Safety Tools, NES Thread Repair, LED LENSER flashlight, etc.

In Accordance with above followings, the needs of the industry have been fulfilled by our several services with various capabilities to supports our customer operations until the goal is accomplished 

MEANS TECHNOLOGY CO.,LTD.

www.means-technology.com 

1668/65 Moo.5 Tambon Huai Kapi, Amphoe Muang Chonburi, Chonburi 20130

E-mail: sakparin@meanstechnology.com

Tel: +66 (0) 81-781-1708

ENGINEERING SERVICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

TRADING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

PROJECT REFERENCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis